Prima Clinică Creștină
din Moldova

Despre noi

Istoria Centrului Medical Creștin "Emanuel"

Istoria Centrului Medical Creștin "Emanuel"

Societatea Interconfesională a Medicilor Creştini, ”Emanuel” din Republica Moldova a fost fondată în 1992, din iniţiativa unui grup de 15 medici creştini-evanghelici.

SIMC „Emanuel” a fost concepută a fi o organizaţie profesională, liberă, nonguvernamentală, apolitică, umanitară, legal constituită, cu personalitate juridică. Organizaţia şi-a propus ca scop major, promovarea adevărului Evangheliei în activitatea medicală aplicînd valorile creştinizmului autentic în practică.

„Vindecă-mă, Doamne, şi voi fi vindecat!" Ieremia 17:14

Viziune

Îmbunătăţirea sănătăţii publice în aspect fizic şi spiritual.

“Corpul uman este capodopera Creației, iar noi medicii … suntem chemați să protejăm și să restaurăm capodopera încredințată spre îngrijire, respectând planul inițial al Creatorului.”
(John Wyatt)

0
Doctori
0+
Pacienți consultați
0
Pacienți Home Care
0
Proiecte de caritate

Parteneri

În această perioadă au fost zidite relaţii cu Organizaţii Medicale Internaţionale: Licht im Osten, Elveția, Breadline, Marea Britanie, ICMDA(International Christian Medical and Dental Association), CMF (Christian Medical Fellowship), Cristian Aid Ministries, AMCR (Asociaţia Medicilor Creştini din România).

Misiunea CR SMC „Emanuel”

  • Promovarea principiilor Sfintelor Scripturi în tratarea suferinţelor fiinţei umane prin activităţile profesionale a medicilor creştini;
  • Acordarea serviciilor medicale înalt calitative pe principii non-profit;
  • Acordarea consultaţiilor pe probleme etico-morale şi spirituale;
  • Activitate medicală, de binefacere, caritate şi de educare a populaţiei RM în spiritul moralei creştine;
  • Acordarea ajutorului medical-consultativ păturirlor defavorizate ale populaţiei;
  • Propagarea unui mod sănătos de viaţă;

Etapele în dezvoltarea Centrului Medical Creștin "Emanuel":

Studiază trecutul, dacă vrei să prevezi viitorul” (Confucius)

  • Activitatea medical-consultativă şi farmaceutică propriu-zisă se desfăşoară în cadrul Centrului medical creştin ,,Emanuil” din a.1998. Principiul de activitate este nonprofit, apolitic şi în baza dezvoltării a relaţiilor armonioase şi transparente constructive medic-medic, medic-pacient.
  • Caritate medicală, socială, prin elaborarea proiectelor medico-sociale pentru categorii de populaţiei dezavantajate social (Home-Care, reabilitare HIV/SIDA) atît în cadrul Centrului medical, cît şi prin formarea echipelor medicale mobile în toată ţara.
  • Activitatea educaţional profesională şi de iluminare sanitară a populaţiei, prin organizarea seminarelor, Conferinţelor naţionale şi internaţionale.
  • Consilierea psiho-spirituală a pacienţilor şi întruniri pentru diferite categorii sociale. A fost adoptat un statut al organizaţiei, un Credo Profesional şi un Credo Spiritual şi orice medic creştin, care acceptă Statutul, Credo-ul Profesional şi Credo-ul Spiritual, poate deveni membru l SIMC „Emanuil” Pe parcursul perioadei de existenţă a SIMC ,,Emanuil” (1992-2008), numărul de membri ai Societăţii a crescut pînă la 200, şi activitatea s-a extins prin formarea a două Filiale în teritoriul R.M. În fiecare an se organizează Conferinţa Naţională cu participare Internaţională a SIMC „Emanuil”.

Adresa noastră

str. Alexandru cel Bun, 140

Contactе

emanuel.clinica@gmail.com

Call Center

022 21 04 47

Echipa medicală