Prima Clinică Creștină
din Moldova

Medicul creștin

,,Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine, ce faci pentru alţii, rămâne pentru eternitate”. Albert Einstein

„C R E D O“ SPIRITUAL

Noi credem

Noi credem în sfintele Scripturi – Biblia – aşa cum au fost date în original de Dumnezeu, ca fiind inspirată de Dumnezeu, infailibile şi demne de toată încrederea şi ca fiind autoritatea supremă în toate problemele de credinţă şi conduită.

Noi credem într-un singur Dumnezeu, existent în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul – Spiritul Sfânt. Noi credem în divinitatea Domnului nostru Isus Hristos, în naşterea Lui din Fecioară, în viaţa Lui umană fără păcat, în moartea Lui înlocuitoare şi ispăşitoare, în învierea Lui în trup, în intrarea Lui în cer, în lucrarea Lui mijlocitoare şi în reîntoarcerea Lui în putere şi glorie.

Noi credem că omul este pierdut datorită faptului că prin neascultarea a ieşit de sub autoritatea Lui Dumnezeu şi că este chemat să se reîntoarcă prin pocăinţă şi credinţă în jertfa Domnului Isus Hristos.

Noi credem în mântuirea omului păcătos şi pierdut, prin sângele vărsat al Lui Isus Hristos prin credinţă.

Noi credem că pentru mântuirea omului păcătos şi pierdut, naşterea din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin Duhul – Spiritul Sfânt, este absolut necesară.

Noi credem în Duhul – Spiritul Sfânt care locuieşte în cel credincios şi îl ajută pe acesta să trăiască o viaţă sfântă, să-L mărturisească pe Domnul Isus şi să lucreze pentru El.

Noi credem în Biserica Universală, care este trupul lui Hristos, format din toţi cei mântuiţi din toate timpurile şi toate locurile de pe pământ şi din cer.

Noi credem că pe pământ Biserica – adunarea locală – este expresia vizibilă a Trupului lui Hristos. Ea are menirea de a-l proslăvi pe Dumnezeu, de a zidi sufleteşte pe credincioşi și de a vesti Evanghelia.

Noi credem în unitatea prin Duhul – Spiritul Sfânt al tuturor credincioşilor.

Noi credem în învierea celor mântuiţi şi a celor pierduţi: cei mântuiţi vor învia pentru viaţa veşnică, iar cei pierduţi pentru osândă veşnică.

„C R E D O” PROFESIONAL

Noi credem

Noi credem că medicul creştin este dator să-şi dedice viaţa şi profesia în serviciul umanităţii, prin slujirea aproapelui său.

Noi credem că medicul creştin va respecta prin recunoştinţă pe maeştrii ştiinţei medicale, care l-au format şi îşi va exercita profesia cu cunoştinţă şi demnitate profesională moral creştină.

Noi credem că medicul creştin va privi sănătatea bolnavului drept principala sa grijă, adăugând medicamentului şi cuvântul de iubire creştină.

Noi credem că medicul creştin va fi un deplin păstrător al secretelor de profesie ce i se vor încredinţa şi că va susţine cu onoare nobilele tradiţii ale profesiei medicale, colegii de profesie considerându-i ca pe nişte fraţi.

Noi credem că medicul creştin nu va îngădui ca diverse considerente de sex, naţionalitate, religie, rasă, apartenenţă politică sau poziţie socială să se interpună între datoria lui şi aproapele suferind.

Noi credem că medicul creştin va avea respectul absolut faţă de viaţa omenească, de la concepţie şi până la moarte alături de asistenţa medicală va respecta şi solicitarea asistenţei spirituale de către

pacientul suferind sau de către membrii aparţinători pentru cel bolnav.

Noi credem că medicul creştin nu va folosi şi nu va permite folosirea cunoştinţelor profesionale împotriva legilor umanităţii, a demnităţii omului sub nici o ameninţare.

Medicul creştin acceptă şi aderă la acesta în mod solemn, liber în conştiinţă şi pe cuvânt de onoare.

 

ALEGE VIAŢA CA SĂ TRĂIEŞTI

“Iată, îţi pun astăzi înainte viaţa şi moartea, binele şi răul. Alege viaţa ca să trăieşti”. Trăim într-o lume care este în continuă transformare. Permanent avem de făcut o opţiune.

“N-am avut de ales”, zicem uneori, uitînd că Dumnezeu Creatorul, cînd ne-a modelat cu atîta pasiune după chipul şi asemănarea Sa, a pus în fiecare din noi capacitatea de a alege.

Voinţa este capacitatea de a lua în consideraţie şi de a opta între diferite convingeri şi acţiuni. Domnul Isus nu doreşte să ne trăim viaţa în autocompătimire, el ne adresează aceeaşi întrebare pe care i-a pus-o slăbănogului: “Vrei să te faci sănătos?”. Este o întrebare cu implicaţii foarte profunde. Cînd alegem să ne încredem în Domnul, suntem gata să experimentăm schimbarea şi creşterea spirituală.

Evanghelistul Matei istoriseşte o întîmplare deosebită, despre o femeie care a ales să lupte, în loc să se resemneze şi să renunţe la speranţă. Este vorba despre femeia cananiancă, a cărei fiică era stăpînită de un demon.

O femeie dezavantajată din toate punctele de vedere: străină, păgînă, dar cu credinţă ieşită din comun.

Ea ar fi putut renunţa, ar fi putut decide că nu merită efortul sau l-ar fi putut insulta pe Isus. Însă, plină de smerenie, înţelegere, încredere şi perseverenţă, aceasta merge înainte. Rezultatul e minunat. Minunea a avut loc şi Domnul Isus, plin de admiraţie, o apreciază: “O, femeie, mare îţi este credinţa”.

Cu ani în urmă, am optat pentru una dintre cele mai nobile profesii. Aceasta mă pune în situaţia de a mă confrunta zilnic cu întrebarea: “Ce să aleg? Cum să stabilesc un diagnostic corect? Cum să aleg un tratament corect? Cum să-i comunic pacientului diagnosticul stabilit?”.

Pentru medicul creştin ghidul atitudinii, în orice situaţie, este Biblia, care îl ajută să cunoască voia lui Dumnezeu, să ia decizii şi să acţioneze, în acest sens. Relaţia medic-pacient-societate nu poate fi realizată, în cote optime, fără ghidare Hristică.

Ca medic creştin, alege să-L iubeşti pe Hristos primul. Noi suntem creaţi să ne tratăm unii pe alţii cu respect şi demnitate, nu pentru ceea ce suntem, ci în lumina a ceea ce vom deveni, prin harul lui Dumnezeu. Noi nu putem da sens prezentului decît prin prisma viitorului.

Ca medic creştin, alege să tratezi pacientul ca persoană “in imago Dei”, nu ca simple corpuri de reparat, pune totdeauna pe primul plan interesul celui suferind, pentru a-i menţine şi justifica încrederea în medic şi în profesiunea medicală, mai mult decît atît, trezeşte-i credinţa în Dumnezeu.

Ca medic creştin, alege să practici medicina în mod creştin.

Trăim într-o lume pluralistă, în care adevărurile sînt negociabile.

Codul moral hipocratic invocă transcendenţă, sanctitatea vieţii umane şi integritatea medicului în relaţia cu pacientul şi comunitatea.

Din nefericire, jurămîntul hipocratic a fost revizuit şi adaptat postmodernismului zilelor noastre, care invocă autonomia pacientului în decizii majore, precum cele de viaţă şi moarte.

În cultura iudeo-creştină, codul etic medical are ca principală preocupare binele pacientului, conduită care îşi are rădăcina în doctrina Hristică a relaţiei de iubire cu Creatorul şi semenii Săi.

A face medicină e o luptă şi o muncă nici pe departe uşoare.

Muncim pentru a ne întreţine existenţa? Parţial este corect. Noi nu ne cîştigăm existenţa, existenţa o avem de la Dumnezeu, existenţa noastră este eternă. Noi întreţinem o clipă a eternităţii. Corect este să valorificăm existenţa.

Alege să tratezi fiecare fiinţă umană cu respect, empatie, s-o protejăm de manipulări şi abuzuri, urmînd exemplul Medicului Suprem şi nu uita că, într-o oră cu Dumnezeu, poţi realiza mai mult decît o viaţă fără El.

De aceea, trăieşte-ţi viaţa astfel încît atunci cînd va veni clipa, să nu regreţi, iar cei ce vor sta în jurul tău – să te regrete.

Podoleanu Eugenia